In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kultuur » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Tartu...


Üldinfo

Kultuur


Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Sporditeenistus

Tartu linna spordielu missiooniks on kõigile Tartu linna erinevate vajadustega elanikegruppidele tingimuste ja võimaluste loomine oma spordihuvi realiseerimiseks.

Sporditeenistuse ülesanne on koordineerida ja planeerida spordielu ja -tegevust Tartu linnas ning eesmärkideks on:

  • tagada spordiseadusest ja Eesti Spordihartast tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud  ülesannete ja tõekspidamiste elluviimine;
  • luua vajalikud tingimused Tartu linna spordi arenguks, elanike kehalise vormisoleku ning sportlike eluviiside tagamiseks spordirajatiste ehitamise ja renoveerimise kaudu;
  • pidada prioriteetseks laste- ja noortesporti seoses olulise mõjuga laste ja noorte arengule ja kasvatusele ning luua võimalused noortespordi arenguks;
  • toetada spordiklubide edukat toimimist; 
  • toetada ja väärtustada võrdselt nii tervisesporti kui ka tippsporti.

Praegu teeb sporditeenistus aktiivset koostööd üle 60 spordiklubiga. Nendest enamik tegeleb ka noortespordiga. Tihedamad sidemed on sporditeenistusel 38 spordiala esindajatega, nende alade tegevust toetab ka Tartu linnavalitsus. Noortesport ongi üks prioriteetsemaid tegevusi Tartu linna spordielus. Umbes 75% linna poolt eraldatud spordieelarvest läheb noortespordi alaseks tegevuseks. 25% eelarvest kulub spordiürituste ja -projektide toetustele. Käivitunud on mitu head spordiprojekti, millest enim väärivad mainimist andekate noorsportlaste toetusfond e kullafond ja tartlastest olümpialootuste toetusfond.

Tartu on spordisõbralik ja aktiivne linn. Aastas korraldatakse Tartus ligikaudu 250 erinevat spordiüritust. Rahvusvaheliselt on rohkem tuntud Tartu Maratoni neliküritused, Tartu GP jalgrattaspordis, Miss Valentine ilu- ja rühmvõimlemises, G. Sule õhtumiiting kergejõustikus, Tammeka Cup noorte jalgpallis jm. Igal aastal selgitatakse välja edukamad Tartu linna sportlased ja treenerid. Edukalt esinevad Tartu noored ja tippsportlased rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, rääkimata vabariiklikest tiitlivõistlustest nii individuaalaladel kui ka võistkondlikel aladel.

Tartu linna spordielu edendamisel ja arendamisel teeb sporditeenistus tihedat koostööd Tartu Spordiliiduga ja SA Tartu Sport nõukoguga. Tartu Spordiliit on Tartu linna spordiklubisid koondav ja esindav organisatsioon ning SA Tartu Sport on kõigi Tartu linnale kuuluvate spordirajatiste haldaja ja arendaja.

Viimaste aastate jooksul on Tartusse kerkinud mitu uut spordirajatist ning on renoveeritud vanu. Suurimateks objektideks on olnud Aura Keskus, Turu tn spordihoone, Lõunakeskuse jäähall, A Le Coq SPORT spordimaja.

Tartu on terve ja sportlik linn.

Tartu Kultuuriakna spordiinfo

Tagasi kultuuriosakonna lehele