ESINEJAD / PERFORMERS

 Festival REGIÖÖ 2016 (toimub Tartus XV korda), juubeliaasta leitmotiiv on „ILU (on) ÜMBERRINGI“, on ajendatud aegadetagustest ja tänini püsinud tundeilmast, kus ilu on kultuuriti, regiooniti nähtud ja loodud erineval moel. See on kujundanud põlvkondade ilumeele arengut, mis peegeldab ühtviisi muistses ja kaasaegses pärimusloomes. Festivali eesmärk on neid emotsioone vahendada läbi haruldaste muusika, laulu, tantsu näidete. Ootame ja kutsume esinejaid skandinaaviast, baltikumist ja loode-venemaalt.

 Festival of archaic arts “RegiÖÖ” 2016 celebrates its 15th anniversary with the leitmotif “There's beauty all around” , which is inspired by a world of emotions existent both in past and in present, in which beauty has been viewed and created in different ways, dependent on one's region and culture. It has influenced the sense of beauty throughout generations, and is seen both in ancient and modern traditional creation. The goal of RegiÖÖ 2016 festival is to mediate these emotions through the examples of art, music and dance. We expect performers from Scandinavia, the Baltic states and from the Northwest of Russia.